Gen. Fanty 25

382 41 Kaplice

773 073 308

v ordinačních hodinách

ordinace@japrax.cz

emmyindex
Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění
Pracovní posudek, prohlídka1000,-
Výpis ze zdravotní dokumentace 400,-
Zdravotní způsobilost k řízení motor. vozidel a malých lodí600,-
Zdravotní způsobilost k držení střelné zbraně1000,-
profesní průkaz, svářeč, elektrikář, řízení VZV, jeřábník apod. 1000,-
zdravotní způsobilost dobrovolných hasičů včetně povinného EKG1000,-
Vyšetření a vyplnění poukazu na lázeňskou léčbu - samoplátci, bez EKG500,-
Potravinářský průkaz, posudek400,-
Předoperační vyšetření včetně EKG, samoplátci
laboratoř dle jejího ceníku zvlášť
1000,-
Vystavení či vyplnění lékařské zprávy pro komerční pojišťovnu 600,-
Vyšetření pacienta bez zdravotního pojištění cílené600,-
EKG350,-
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdrav. pojištění250,-
Posudek o zdravotní způsobilost ke studiu na střední a vysoké škole.400,- +100,. za každá další současně
Posudek k tělovýchově a sportu, tělesné výchově400,-
Zpráva pro účast na rekondičních a rekreačních pobytech400,-
Vyjádření pro umístění občana do zařízení sociálních služeb 350,-
Potvrzení pro pracovní úřad na žádost pacienta.350,-
Administrativní úkon , každých započatých 20min.300,-
Kopírování nebo tisk zdravotní dokumentace 1list5,-
Poplatek za expresní vyřízení administrativy do druhého dne500,-

Copyright © 2020 Jana Děkanová All Rights Reserved